Om Arma Dania

 

 Arma Dania er oprindeligt startet af en lille gruppe våbenhistorikere som et privat initiativ med det formål at skabe en internetbaseret, offentligt tilgængelig oversigt over den dansk-norske hærs og flådes udrustning fra renaissancen til vore dage. Arma-Dania har bistået både Dansk Vaabenhistorisk Selskab og Norsk Våpenhistorisk Selskap med udvikling og drift af hjemmesider. Videre har vi i samarbejde med Det Kongelige Bibliotek udviklet en beholdningsdatanase for Statens Forsvarshistoriske Museum (Tøjhusmuseet).

Teamet bag Arma Dania består af en webmaster og redaktører med hver deres fagområde. Til at opbygge de databaser med tekster og fotos, som er fundamentet for dette virtuelle museum, har redaktørerne fået hjælp og bidrag fra en række danske og norske museer og fra en række historikere og våbensamlere. Det har efterhånden resulteret i vel nok den mest komplette oversigt over vore reglementerede militære våben, som er tilgængelig, og der arbejdes konstant på at udbygge den.