Våbenhistorisk Bibliografi

Uanset hvad man forsker i er det vigtigt at finde frem til relevant litteratur. Der er mange steder man kan søge, men intet er så effektivt som en specifik bibliografi relevant for fagområdet. Arma-Dania drifter en af de få bibliografier specifikt for våben- og militærhistorie. Indtil videre indeholder vores bibliografi:

Våbenhistoriske Meddelelser som var Vaabenhistorisk Selskabs medlemsblad fra 1934 og frem til 1970 da Våbenhistorisk Tidsskrift overtog denne rolle. De Våbenhistoriske Meddelelser er en god kilde til Vaabenhistorisk Selskabs tidlige historie. Men meddelelserne indeholder kun et begrænset antal egentlige artikler og våben og våbenhistoriske emner. Men der er et væld af referater fra møder og foredrag. Skulle du finde et bestemt nummer af Våbenhistoriske meddelelser som du har lyst at læse, kan du kontakte Vaabenhistorisk Selskab, som har alle disse i PDF format.

Våbenhistorisk Tidsskrift så dagens lys i 1968 og fra 1970 tog det helt over fra Våbenhistoriske meddelelser. Våbenhistorisk Tidsskrift har lagt hovedvægten på artikler om våbenhistorie og militærhistorie. Der er også foreningspolitisk stof i tidsskriftet, men hovedvægten ligger i de historiske artikler. Ved at følge tidsskriftet fra 1968 og frem er det tydeligt hvordan tidsskriftet gradvist bliver mere og mere professionelt, og i dag fremstår det med en særdeles høj kvalitet. Hvis man ønsker at læse et bestemt tidsskrift er der to muligheder. Mange biblioteker har Våbenhistorisk Tidsskrift på læsesalen. Vaabenhistorisk Selskab har også et lager af tidsskrifter som de sælger til en rimelig pris.

Våbenhistorisk Årbog udgives af Vaabenhistorisk Selskab og udkommer hvert år, ofte i samarbejde med f.eks. Statens Forsvarshistoriske Museum. Våbenhistorisk Årbog udkom første gang i 1934 og er med få undtagelser kommet hvert år siden. Våbenhistorisk Årbog er ofte på ca. 300 sider og kan indeholde flere større artikler eller en enkelt artikel om et emne. I nogle tilfælde har emnet været så stort at det har fyldt to hele årbøger. Flere biblioteker har Våbenhistorisk Årbog på hylden og der findes et overskudslager som kan købes ved henvendelse til Vaabenhistorisk Selskab.

 

Hvis du ikke finder det du søger her kan du prøve vores faktadatabaser