DATABASERNE

Velkommen til Arma-Danias databaser. Vi driver en række kundskabsdatabaser som kan være nyttige for våbensamlere og militærhistorikere. Disse databaser stilles til rådighed for enhver som måtte have interesse. I modsætning til tidslinierne, er databaserne ikke ordnet i kronologisk rækkefølge. Databaserne indeholder også størrer datamængder end tidslinierne. Derfor vil det ofte være nødvendig at benytte vores søgeværktøjer.

 

Databasen for afdelingsstempler bygger på 30 års indsamling og forskning udført af Henry Chr. Christensen. Databasen blev oprindeligt lavet i et regneark på Henrys PC. I 2007 blev databasen formatteret for internet og lagt i MYSQL database som et samarbejde mellem Henry Chr. Christensen, Vaabenhistorisk Selskab, Statens Forsvarshistoriske Museum og Arma-Dania. Det er Henry Chr. Christensen som ejer de intelektuelle rettigheder til databasen og leder projektet, og han har givet Statens Forsvarshistoriske Museum, Våbenhistorisk Selskab og Arma-Dania tilladelse til at bruge databasen på deres hjemmesider. Stempler og kommentarer kan indsendes på email til Henry på adressen henry@post10.tele.dk

 

Historie Projektet er et forsøg på at at præsentere vores databaser på en ny måde. Vi har knyttet alle vores databaser sammen ved at vælge perioder. Perioderne er kongerækkens regensperioder, krigs og fredsperioder og perioder indelt i forsvarsoedtninger. Først vælges hvilken type periode du er interesseret i, dernæst perioden og så får du en historie om perioden, forsvarshistoriske mærkedage i perioden og endelig en oversigt over alle våben som er approberet i perioden med tilhørende datablade. Databasen er stadig på forsøgsstadiet men funktionel. Følg udviklingen.

 

Forsvarshistoriske Mærkedage er en database med begivenheder af væsentlig betydning for det danske forsvar de sidste 1000 år. Databasen indgår som en del af "Historie Projektet, men den er ikke struktureret i perioder. I denne database kan du søge fritekst eller lave lister over de forskellige værns historie. Eller du lan læse den systematisk som en form for koncentreret krigshistorie.

 

Tyske Fremstillerkoder falder lidt udenfor det, vi egentligt beskæftiger os med på Arma-Dania. Alle leverandører til den tyske værnemagt fik en fremstillerkode, og denne kode skulle stemples på de genstande, som blev leveret. Tyskerne havde en kodebog, hvori disse koder stod, og det er disse koder, vi fører i databasen. Har man en genstand med oprindelse fra Tyskland før eller under anden verdenskrig, kan man identificere fremstilleren vha. databasen. Dette var den aller første database, vi lavede helt tilbage i 1998, og da der er så mange som interesserer sig for det tyske, har vi taget den med her.

 

Se også Arma-Dania's databaser for Våben- og Militærhistorisk Bibliografi