Arma Danias fortjensttegn

I 2010 indstiftede Arma Dania et fortjensttegn. Fortjensttegnet er indført for at give en mulighed for at påskønne en særlig indsats for våben- og militærhistorien. Fortjensttegnet kan tildeles personer i ind- og udland og gives, når modtageren har udført en særlig indsats for våbenhistorien og stillet resultatet til rådighed for offentligheden.


Der er ikke krav om, at arbejdet skal omhandle dansk våben- og militærhistorie, men arbejdet skal være lødigt, nyttigt og bidrage til at legitimere våben-historien som en del af kulturarven. Arbejde i forbindelse med formidling af kundskab, motivation til samarbejde og frivilligt arbejde for kulturinstitutioner kvalificerer også til Fortjensttegnet.


Arma Danias Fortjensttegn er ikke anerkendt af nogen offentlige myndigheder eller kultur-institutioner. Fortjensttegnet er heller ikke godkendt for brug i forbindelse med uniform. Men Fortjensttegnet dokumenterer, at en indsats er blevet bemærket som nyttig og anerkendt, og vi håber at det kan anspore til at flere bliver motiverede til at dele sin viden uden kommercielle motiver.

Se hvem som har fået fortjensttegn her