Hall of Fame

Følgende personer er tildelt Arma Danias Fortjensttegn


Rustmester på Forsvarsmuseet i Oslo, Major Askild Antonsen, som tildeles fortjensttegnet i sølv for sin kærlighed til våbenhistorien og dens formidling. Major Antonsen har velvilligt givet tilladelse til, at Arma Dania kan bruge Forsvarsmuseets meget omfattende samling af fotos og gnide-mærker i de offentlige databaser. Major Antonsen er en respekteret skribent i våbenhistoriske tidsskrifter, og han er ansvarlig for et frugtbart samarbejde mellem Forsvarsmuseet i Oslo og Norsk Våpenhistorisk Selskap. Major Antonsen har i tanke og handling vist, at han stiller formidlingen af historien over kommercielle interesser.


Oberstløjtnant S.C. Volden er tildelt fortjensttegnet i sølv for sit arbejde med ”Hærens Mærkedage” og især for den måde, hvorpå dette arbejde er stillet til rådighed for offentligheden. At materialet stilles til rådighed gratis på internet viser, at arbejdet drives af kærlighed til historien uden kommercielle interesser. Videre har Oberstløjtnant Volden, uden vederlag, stillet materialet til rådighed for Arma-Dania, hvor det nu udgør grundlaget i de ”Forsvarshistoriske Mærkedage” .


Våbenansvarlig på Besættelsesmuseet i Århus 1940-45, Ingeniør Niels T. Holst, som har fået fortjensttegnet i sølv for sin indsats for ”Besættelsesmuseet i Århus 1940-45” og hans indsats for bevaring af historiske våben fra besættelsestiden. Som fondets formand var det Niels T. Holst, som sikrede museets fremtid ved en sammenlægning med Bymuseet i Århus. Niels T. Holst har videre sikret våbensamlingens eksistens ved at fortsætte som våbenansvarlig på bymuseet uden vederlag og ved at uddanne museets ansatte, og han har medvirket til, at våbnene er bevaret på en historisk forsvarlig måde.


Fhv. Præsident i Vaabenhistorisk Selskab, Direktør Torben Gade Espensen er tildelt fortjensttegnet i sølv for sine visioner og sit utrættelige arbejde for våbenhistorien og kundskabsdeling. På trods af modgang har han arbejdet for sammenholdet i Vaabenhistorisk Selskab og for samarbejde med andre beslægtede organisationer. Det er også Torben Gade Espensens fortjeneste, at Vaabenhistorisk Selskab kan tilbyde medlemmer og gæster adgang til Arma-Danias historiske databaser. På denne måde har hans arbejde bidraget til at legitimere våbenhistorien som en del af kulturarven.