29-05-1678 - Marinen
Efter at den hollandske general-admiral Cornelis van Tromp har nedlagt kommandoen og forladt landet, hejser general admiral-løjtnant Niels Juel sit flag pü linieskibet CHRISTIANUS QUINTUS som chef for en flüde pü 31 linieskibe, 9 fregatter samt en del mindre skibe, i alt 2006 kanoner og 10.614 mand.

29-05-1891 - HĂŚren
SoldaterlÌsning indføres. Smü bøger eller smüskrifter udgivet af Krigsministeriet til oplysning for soldaterne bliver trykt og kan købes for 15 øre stykket.

29-05-1961 - Marinen
Fregatten NIELS EBBESEN, chef Kommandørkaptajn E.T.Sølling, anholder under fiskeriinspektion ved FÌrøerne den britiske trawler RED CRUSADER for ulovligt fiskeri.

Ovenstående begivenheder skete alle på dagens dato. Hvis listen er tom, har vi ikke registreret noget for idag. Se alle begivenheder i databasen for Forsvarshistoriske Mærkedage.

Kilder

I denne database er der brukt citater og hele afsnit fra andres åndsværker. Hele afsnit er bare brugt når der foreligger aftale med rettighedshaver.

  1. Hærens Mærkedage, © Hærens Operative Kommando 2008, Redaktion: Hærens Militærhistoriske Arbejder ved oberstløjtnant S.C. Volden, Denmark 2008, ISBN: 978 87 986756 4 8
  2. Søværnets Operative Kommando. Mærkedagskalender
  3. Flyvertaktisk Kommando, Flyvevåbnets Historiske Samling. Flyvevåbnets historie
  4. Modstandsbevægelsens mærkedage med assistance fra www.stengun.dk