10-12-1692 - Marinen
Holmens f√łrste "Fabrikmester", viceekvipagemester, senere admiral og Holmens chef, Olaus Judich√¶r, ans√¶ttes; herefter bygges skibene efter videnskabelige metoder, ikke som tidligere efter praktiske erfaringer.

10-12-1809 - Hæren
Freden i J√∂nk√∂bing. Danmark-Norge slutter fred med Sverige. Alt forbliver som f√łr krigen. (Se 23/3 1808).

10-12-1813 - Hæren
Slaget ved Sehested. Den danske h√¶rstyrke p√• 10.000 mand (Auxili√¶rkorpset) under prins Frederik af Hessen finder under tilbagetr√¶kningen fra Nordtyskland vejen til Rendsborg sp√¶rret af en styrke p√• 10.000 mand af general Wallmodens tysk-russisk-svenske arm√©korps, men sl√•r sig under en r√¶kke glimrende udf√łrte angreb igennem og kaster fjenden tilbage over Ejderen. Wallmoden mister ca. 2.000 mand, heraf 654 fanger, samt to kanoner, mens danskernes samlede tab udg√łr 549 mand, heraf 66 d√łde. F√łlgende danske afdelinger udm√¶rker sig s√¶rligt under kampen: Holstenske Rytterregiment, Fynske Regiment lette Dragoner (senere Jydske Dragonregiment), Dronningens Livregiment I (senere Dronningens Livregiment), Holstenske Infanteriregiment III og IV (senere Dronningens Livregiment), 3. Jyske Infanteriregiment I (senere Falsterske Fodregiment), Oldenborgske Infanteriregiment I og IV (senere tilknyttet Falsterske Fodregiment), Batterierne Gerstenberg og Koye (senere 4. Artilleriafdelings 2. og 3. Batteri af Sj√¶llandske Artilleriregiment).

10-12-1921 - Hæren
Krigsministeriets Arkiv, der kan f√łre sin oprindelse tilbage til Krigskollegiet (se 26/11 1660), f√•r navnet ‚ÄúH√¶rens Arkiv‚ÄĚ. Underl√¶gges i 1971 Rigsarkivet under Ministeriet for Kulturelle Anliggender.

Ovenstående begivenheder skete alle på dagens dato. Hvis listen er tom, har vi ikke registreret noget for idag. Se alle begivenheder i databasen for Forsvarshistoriske Mærkedage.

Kilder

I denne database er der brukt citater og hele afsnit fra andres åndsværker. Hele afsnit er bare brugt når der foreligger aftale med rettighedshaver.

  1. Hærens Mærkedage, © Hærens Operative Kommando 2008, Redaktion: Hærens Militærhistoriske Arbejder ved oberstløjtnant S.C. Volden, Denmark 2008, ISBN: 978 87 986756 4 8
  2. Søværnets Operative Kommando. Mærkedagskalender
  3. Flyvertaktisk Kommando, Flyvevåbnets Historiske Samling. Flyvevåbnets historie
  4. Modstandsbevægelsens mærkedage med assistance fra www.stengun.dk