08-04-1684 - Politiet
Kgl. mandat af 8. april 1684 pülagde Herreds- og Birkefogderne pü landet og Byfogderne i købstÌderne at parere politimesterens ordre.

08-04-1690 - Marinen
Første kort over det approberede nye anlÌg Nyholm. Holmens etableringsdato.

08-04-1697 - Marinen
General-admiralløjtnant Niels Juel dør og bisÌttes i Holmens Kirke, Danmarks og Nordens største flüdefører, strateg og taktiker, organisator af vor Flüde i krig og i fredstid.

08-04-1810 - Marinen
Ordre udgives om, at søofficerer og søkadetter skal hilse ved at lÌgge hünden pü hatten uden at aftage denne.

08-04-1842 - HĂŚren
Generalstabens topografiske Afdeling (senere GeodĂŚtisk Institut) oprettes.

08-04-1999 - HĂŚren
NATO beslutter at sende ca. 8.000 soldater til Albanien. Den danske regering fremsætter forslag om at deltage med ca. 200 mand. Folketinget vedtager 13. april, at Danmark kan deltage med op til 200 mand i NATO’s styrke i Albanien. (Albanian Force (AFOR)).

Ovenstående begivenheder skete alle på dagens dato. Hvis listen er tom, har vi ikke registreret noget for idag. Se alle begivenheder i databasen for Forsvarshistoriske Mærkedage.

Kilder

I denne database er der brukt citater og hele afsnit fra andres åndsværker. Hele afsnit er bare brugt når der foreligger aftale med rettighedshaver.

  1. Hærens Mærkedage, © Hærens Operative Kommando 2008, Redaktion: Hærens Militærhistoriske Arbejder ved oberstløjtnant S.C. Volden, Denmark 2008, ISBN: 978 87 986756 4 8
  2. Søværnets Operative Kommando. Mærkedagskalender
  3. Flyvertaktisk Kommando, Flyvevåbnets Historiske Samling. Flyvevåbnets historie
  4. Modstandsbevægelsens mærkedage med assistance fra www.stengun.dk