15-09-1565 - Hæren
Varberghus g√•r tabt. Svenskerne stormer f√¶stningen, der falder efter et h√•rdnakket forsvar. Kommandanten, Hans Holk, s√•res d√łdeligt.

15-09-1701 - Hæren
Grenaderkorpset oprettes. Forenes 3/8 1763 med Garden til Fods, senere Den kgl. Livgarde.

15-09-1837 - Hæren
Indkvartering p√• den endnu ikke helt f√¶rdigbyggede nye artillerikaserne p√•begyndes, senere navn af B√•dsmandsstr√¶des Kaserne. Oph√łrer 1971.

15-09-1888 - Hæren
Gammelmosegård Fortet indvies. Skænket af den frivillige selvbeskatning til forsvarets fremme. Fortet færdig til brug 1892, hvor det fik navnet Lyngbyfortet.

15-09-1923 - Marinen
Marinens Flyvevæsen udskilles som selvstændig kommando, chef kaptajn Grandjean.

15-09-1953 - Marinen
Langelandsfortet hejser kommando.

15-09-1954 - Hæren
Sjælsmark Kaserne indvies og overdrages officielt til Kronens Artilleriregiment. Kommandantskabet dog oprettet 1/10 1953.

Ovenstående begivenheder skete alle på dagens dato. Hvis listen er tom, har vi ikke registreret noget for idag. Se alle begivenheder i databasen for Forsvarshistoriske Mærkedage.

Kilder

I denne database er der brukt citater og hele afsnit fra andres åndsværker. Hele afsnit er bare brugt når der foreligger aftale med rettighedshaver.

  1. Hærens Mærkedage, © Hærens Operative Kommando 2008, Redaktion: Hærens Militærhistoriske Arbejder ved oberstløjtnant S.C. Volden, Denmark 2008, ISBN: 978 87 986756 4 8
  2. Søværnets Operative Kommando. Mærkedagskalender
  3. Flyvertaktisk Kommando, Flyvevåbnets Historiske Samling. Flyvevåbnets historie
  4. Modstandsbevægelsens mærkedage med assistance fra www.stengun.dk