30-03-2014

Nye databaser på Arma-Dania

Vi har i det sidste publiceret 3 nye dababaser på Arma-Dania, som hver for sig kan være meget nyttige for militærhistorikere og andre med interesse for våben og militærhistorie.

Teamet bag Arma-Dania Udvikler hele tiden nye databaser og nye måder at sammenkæde og præsentere vores databaser på. Dette har ført til 3 nye databaser som nu tilbydes til dem, som er interesseret.

Det mest spændende af de nye projekter er sikkert Historie Projektet. Dette projekt har været under udvikling i lang tid og er et forsøg på at præsentere vore databaser på en ny måde. Ved at knytte en stor del af vore databaser sammen via en fællesnævner, håber vi at kunne præsentere vore data på en måde, som gør det meget mere interessant. Som fællesnævner har vi valgt perioder, og er kongerækkens regentsperioder, krigs- og fredsperioder samt perioder indelt i forsvarsordninger. Først vælges hvilken type periode man er interesseret i, dernæst selve perioden og så får man en historie om perioden, forsvarshistoriske mærkedage i perioden og endelig en oversigt over alle våben, som er approberet i perioden med tilhørende datablade. Databasen er stadig på forsøgsstadiet men funktionel. Følg udviklingen.

 

Databasen for afdelingsstempler bygger på 30 års indsamling og forskning udført af Henry Chr. Christensen. Databasen blev oprindeligt lavet i et regneark på Henrys PC. I 2007 blev databasen formatteret for internet og lagt i MYSQL database som et samarbejde mellem Henry Chr. Christensen, Vaabenhistorisk Selskab, Statens Forsvarshistoriske Museum og Arma-Dania. Det er Henry Chr. Christensen som ejer de intelektuelle rettigheder til databasen og leder projektet, og han har givet Statens Forsvarshistoriske Museum, Våbenhistorisk Selskab og Arma-Dania tilladelse til at bruge databasen på deres hjemmesider. Stempler og kommentarer kan indsendes på email til Henry på adressen henry@post10.tele.dk

 

Forsvarshistoriske Mærkedage er en database med begivenheder af væsentlig betydning for det danske forsvar de sidste 1000 år. Databasen indgår som en del af "Historie Projektet", men den er ikke struktureret i perioder. I denne database kan du søge fritekst eller lave lister over de forskellige værns historie,. eller du kan læse den systematisk som en form for koncentreret krigshistorie.

Med disse sidste databaser er Arma-Dania blevet komplet. Arma-Dania´s tidslinier drejer sig om våben og identifikation af disse. Tidslinierne ser våbenet fra et teknisk perspektiv, men med de nye databaser bliver det hele knyttet sammen i en historisk/politisk sammenhæng. Dette håber vi vil give brugeren et større udbytte.

Arma-Dania er ikke længere bare for samlere og våbeninteresserede, vi håber, at vi nu kan nå ud til historisk interesserede på museer og i uddannelsessystemet. 

Arma-Dania har ingen komercielle interesser og tilbyder databaserne til alle interesserede. Databaserne ligger helt åbne på nettet uden krav om indlogning eller passwords.

 


 


28-04-2012

Arma-Dania introducerer ny søgefunktion

Som et led i vores bestræbelser for at forbedre tjenesten, introducerer vi en ny søgefunktion.

Arma-Dania er ved at blive så omfattende, at det kan tage tid at finde det man leder efter eller man mister måske oversigten.

Hver af vores databaser har sin egen søgefunktion. Men hvad hvis man ikke ved hvilken database som er den reglevante? Eller hvis flere databaser er relevante?

Derfor har vi lavet en søgefunktion som søger i hele Arma-Dania. Det er en tilpasset søgefunktion fra Google, men den søgert kun i indhold her fra os. Dermed slipper du for en masse søgeresultater som slet ikke er relevante for dig.

Klik her for at gå til søgesiden


 


23-04-2012

Ny version af Arma-Dania's tidslinier

Arma Danias sider med dansk-norske reglementerede militærvåben fra år 1600 til idag har fået et nyt design. Det er ikke kun de sider, brugerne ser, der er blevet fornyet og forbedret. Den bagved liggende struktur er også ændret, så siderne kan hentes langt hurtigere end før, og der er skabt mulighed for spændende kombinationer, hvor databaserne kan udnyttes på nye måder. Sidernes webmaster og redaktører har glædet sig til at præsentere resultatet af flere måneders arbejde. Men der vil komme flere nyheder i den kommende tid, hvor vil man kunne se nye tiltag folde sig ud.

Arma-dania.dk giver våbensamlere og våbenhistorikere den til dato mest fuldstændige oversigt over de dansk-norske våben, og alle arbejder på at gøre den så komplet som muligt. Der tilføjes løbende nyt, når forskningen i arkiver og samlinger bringer ny viden frem, og billedmaterialet udvides konstant.

Man kan som hidtil benytte Arma Dania via Vaabenhistorisk Selskabs hjemmesider, eller man kan gå direkte på arma-dania.dk.

Automatvåben Bajonetter Blankvåben Geværer Granater Patroner Pistoler Mærker & Gradstegn

 


09-01-2012

Arma-Dania tilbyder museer og foreninger hjemmesider

 

 

Arma-Dania har snart mange års erfaring i at lave databaser og hjemmesider. Vi har udviklet et eget CMS (Contents Management System) som er specielt udviklet til historiske foreninger og museer. Dette system benyttes allerede af Vaabenhistorisk Selskab i Danmark og Norsk Våpenhistorisk Selskap. Systemet udmærker sig ved at foreningen eller museet selv kan udbygge og vedligeholde indhold uden at måtte kunne programmere eller have forstand på data eller internet.


Systemet egner sig specielt for at lave små udstillinger over historiske temaer eller systematiske lister inden for et tema.


Arma-Dania tilbyder dette system gratis til foreninger og museer som har brug for en internetløsning men ikke har råd til professionel assistance. Tilbuddet indeholder gratis serverplads, selve CMS systemet og oplæring af foreningens redaktørgruppe samt teknisk drift af systemet. Indholdet må foreningen / museet selv stå for.

Betingelsen for et kunne modtage dette tilbud er at din forening har et tema beslægtet med militær- eller våbenhistorie og at i ikke har penge til en professionel løsning. For museer gælder at de ikke kan være statsanerkendte. Museer vil i tillæg få adgang til en database for registrering og forvaltning af museets genstande.


Hvis du er interesseret, så tag kontakt med vores webmaster for at undersøge mulighederne.


 


22-10-2011

Arma-Dania er tilbage med egen hjemmeside

Arma-Dania har levet en skyggetilværelse på et hjørne af Vaabenhistorisk Selskabs hjemmeside i snart 4 år. Nu er Arma-Dania tilbage med en egen hjemmeside, men samarbejdet med de våbenhistoriske selskaber i Norge og Danmark fortsætter med uformindsket kraft.

I den periode har vi drevet Vaabenhistorisk Selskabs hjemmeside og udviklet et portalsystem for våbenhistoriske foreninger. Både Dansk Vaabenhistorisk Selskab (VHS) og Norsk Våpenhistorisk Selskap (NVS) benytter sig af vores portal og begge selskabers hjemmesider hostes på Arma-Danias server.

 I tiden fremover vil Arma-Dania fortsætte med at udvikle nye databaser over våbenhistorie samt vedligeholde de allerede eksisterende. Det nye er, at vi gradvist vil indfase Norsk våbenhistorie i databaserne. Dette arbejde vil begynde efterhånden som vi finder egnede redaktører for den norske del af våbenhistorien.


 


07-05-2011

Ny server til Arma Dania.

Efter en lang og grundig evaluering er det nu beslutter at gå til indkøb af ny server til Arma Dania. Frem til nu har vi kørt på en gammel PC som vi fpk foræret at et firma i 2007. På det tidspunkt var den allerede for gammel til at bruges som kontormaskine.

Den nye server er en Fujitsu Primergy TX100 S2 med Xenon X3430 processor, 8 GB RAM og 2 stk 500 GH hard disks. Maskinen er splinter ny og netop hjemkøbt. Hvis du er datafreak kan du læse datablad her.

Installation af ny server betyder en total omlægning af vores hjemmesider og de sider vi hoster for vores samarbejdspartnere.

Frem til nu har vi anvendt følgende setup på den gamle server:

Det har fungeret fint frem til nu, men den gamle server har ikke været i stand til at betjene den stærkt øgende trafik på serveren. På den nye server lægger vi om til at benytte en lidt anden strategi. Dette er dels for at kunne betjene stor trafik, gøre det enkelt at administrere og fordi det er den optimale løsning på den nye server. Den nye server bliver derfor konfigureret således:

I forbindelse med opgradering til ny server har vi pgså besluttet at videreudvikle vores Content Management System (CMS). Vores CMS er udviklet i løbet af de sidste 4 år og anvendes på vores egne og vores samarbejdspartneres sider. En helt ny og mere brugervenlig udgave er i testfasen og vil blive frigivet i forbindelse med at vi sætter den nye server i drift.

Serveren er leveret og vi er i fuld gang med installation, konfiguration og migrering af data fra den gamle til den nye server.